Great Eastern Takaful

Great Eastern Takaful Sdn. Bhd. merupakan Pengendali Takaful yang menyediakan Perlindungan Takaful Keluarga, perubatan dan pelan pelaburan. Pengendali Takaful ini telah ditubuhkan pada Disember 2010 dan didaftarkan di bawah Akta Takaful 1984 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Ianya disokong oleh 2 institusi utama di Malaysia, Kumpulan Great Eastern, yang merupakan kumpulan insurans terbesar dan tertua di Malaysia dengan pengalaman melebihi 100 tahun, dan Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad, salah satu syarikat koperasi yang terbesar di Malaysia dan mempunyai lebih daripada 140,000 ahli.
Kini Great Eastern Takaful menawarkan lima kategori produk iaitu pelan perlindungan asas/teras (i-Great Teras), pelan perlindungan haji (i-Great Amal), pelan pendidikan anak-anak (i-Great Iqra’), pelan perlindungan perubatan (i-Medik Rider dan i-Medik Rider Plus) dan plan pelaburan (i-EPCC, i-Great Abadi, i-Great Damai dan i-Great Idaman).
Selain perlindungan jaminan kewangan dan simpanan, melalui pelan perlindungan ataupun pelan pelaburan ini, peserta turut akan menerima manafaat lain seperti wang khairat kematian dan badal haji yang diuruskan oleh Great Eastern Takaful bernilai RM 3,000 bagi muslim manakala bagi bukan muslim, peserta juga akan menerima wang khairat kematian beserta wang tambahan RM 3,000 iaitu sebagai ganti/pilihan badal haji berbanding dengan muslim.

Thursday, 9 April 2015

TAKAFUL NO. 1 DI MALAYSIA: Pengertian Takaful dalam Islam

Takaful adalah satu perkataan yang berasal dari perkataan Arab 'Al-Kafala (jamin) iaitu bermaksud 'Saling jamin menjamin'

circle12_gray.gif  Sistem Islam
circle12_gray.gif  Sumbangan At-Tabarru'at
circle12_gray.gif  Pelaburan halal
circle12_gray.gif  Majlis Pengawasan Syariah
circle12_gray.gif Tiada unsur riba
circle12_gray.gif Tiada unsur maisir (Judi)
circle12_gray.gif Tiada unsur gharar (Tidak jelas)
circle12_gray.gif Al-mudharabah (Perkonsian untung)
      
circle12_gray.gif
Sistem Islam

Konsep insurans iaitu 'Golongan ramai yang bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik" merupakan satu konsep yang diiktiraf oleh Islam

Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 2 bermaksud "Dan hendaklah kamu tolong menolong diatas perkara kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong diatas perkara dosa dan permusuhan" merupakan bukti utama betapa sikap bantu membantu merupakan salah satu akhlak mahmudah (terpuji)


circle12_gray.gif
Sumbangan At-Tabarru'at


Tabarru'at merupakan perkataan Arab yang bermaksud menderma secara iklas

Dalam konteks operasi Takaful setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan Takaful mestilah hadir dengan niat yang iklas ketika menyumbang (At-tabarru'at) bagi membantu sesama para peserta yang lain jika mereka menghadapi musibah. Dalam erti kata lain yang lebih tepat, semua peserta tersebut bersetuju untuk saling membantu dikalangan mereka ketika ditimpa kemalangan

Dalam industri Takaful, At-tabarru'at yang diperkenalkan ialah Al-tabarru'at yang bersyarat.

Bersyarat adalah dimana setiap peserta yang ingin menyertai Takaful mestilah menderma sesuai dengan risiko yang dibawanya. Syarikat terpaksa menetapkan kadar Tabarru'at kerana ingin memastikan Tabarru'at yang disertai oleh semua peserta tidak terjejas bagi memberi keadilan kepada semua pihak, justeru itu jika seseorang peserta membawa risiko yang besar maka kadar tabarru'at yang mesti disumbangkan mestilah sepadan dengan risiko tersebut


circle12_gray.gif
Pelaburan Halal

Wang peserta akan dilaburkan hanya dilaburkan di kaunter-kaunter pelaburan yang halal dan diluluskan oleh Majlis Pengawasan Syariah

Bentuk pelaburan;  • Bon Kerajaan (Al-Qardul Hassan).
  • Akaun simpanan di bank (Al-Mudharabah).
  • Projek pelaburan (Al-Bai Bithaman Ajil).
  • Harta bangunan.
  • Pembiayaan perumahan.
  • Sekuriti saham (Senarai kaunter yang diluluskan oleh Syariah).


circle12_gray.gif
Ada Majlis Pengawasan Syariah

Akta Takaful 1984, seksyen 8 (5)(b):-

"Bahawa terdapatnya dalam artikel persatuan pengendali Takaful yang berkenaan peruntukan bagi penubuhan Majlis Pengawasan Syariah untuk menasihati pengendalian tentang perniagaan Takafulnya untuk memastikan yang ia tidak terlibat dalam apa-apa unsur yang tidak diluluskan"


circle12_gray.gif
Tiada Unsur Riba

Elemen RIBA wujud dalam penjanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. Ini kerana dana-dana tabungan kebanyakanya dilaburkan didalam instrumen kewangan seperti bon dan juga saham yang kerap melibatkan syarikat-syarikat yang beurusniaga dengan kegiatan sistem perbankan konvensional

Unsur RIBA juga terdapat dalam urusniaga PINJAMAN DARI POLISI (Policy Loan) yang ditawarkan kepada peserta dalam produk insuran hayat dalam sistem kemudahan pinjaman ini, syarikat insuran akan mengenakan bayaran faedah (Interest) kepada peserta yang membuat pinjaman. Jelas sekali bahawa faedah tersebut merupakan RIBA yang dilarang Islam.


circle12_gray.gif
Tiada Unsur Maisir (Judi)

Para ulama' menyatakan Maisir dan Gharar merupakan kaitan yang amat rapat. Ini bererti jika sesuatu transaksi itu mengandungi unsur gharar maka dengan sendirinya unsur judi turut ada. Kaitan antaranya adalah terlalu rapat dan saling berkait.
Maisir (Judi) dalam kontrak insurans wujud bilamana:
circle12_gray.gif
Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya.
circle12_gray.gif
Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungani (the insured event) tidak berlaku.
circle12_gray.gif
Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima.


circle12_gray.gif
Tiada Unsur Gharar (Tidak Jelas)

Maksud Gharar ialah "Ketidakpastian". Ketidakpastian dalam transaksi muamalah ialah :
"Terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain".
Di dalam kontrak insurans terdapat unsur ketidakpastian iaitu:
circle12_gray.gif
Tidak dapat dipastikan samada dapat atau tidak bayaran yang dijanjikan
circle12_gray.gif
Tidak diketahui kadar bayarannya
circle12_gray.gif
Tidak diketahui bila masanya


circle12_gray.gif
Al-Mudaharabah (Perkongsian Untung)

circle12_gray.gif
Mudharabah bererti perkongsian untung diantara peserta dan syarikat.
circle12_gray.gif
Nisbah ditentukan tetapi nilai tidak dapat ditentukan
circle12_gray.gif
Nisbah pembahagian untung bergantung kepada aqad yang telah dibuat 

Contoh
Nisbah 80:20 atau 50:50 atas keuntungan diantara peserta dan syarikatInsurans Takaful
Sistem Islam
circle12_gray.gif  Prinsip ta'awun iaitu tolong menolong
circle12_gray.gif  Prinsip tadhiyar - korban kepentingan diri untuk orang lain
Mengajak / mengatur menyertai
Sumbangan dengan konsep Tabarru'
(Derma bersyarat tolong menolong)
Pahala / Kebajikan
Ada peserta, niat murni, syarat, saksi
Pelaburan - untung dikongsi
Al-Mudharabah % dipersetujui RM tidak tentu dijanjikan
Sumbangan ditabungkan kepunyaan peserta
Syarikat Takaful hanya pengendali tabung / akaun peserta
Untung milik bersama antara syarikat pengendali dan peserta
Pelaburan saham yang HALAL sahaja
Lembaga Pengarah - Majlis Pengawasan Syariah
Prinsip Muamalah Islam
Tiada riba, gharar , maisir dan adil
Jika berhenti selepas 1 tahun, peserta mempunyai nilai serahan
Bonus diberi pada setiap tahun dan boleh dikeluarkan
Boleh mengeluarkan duit tanpa faedah
Zakat perniagaan dibayar
Tabung jariah membantu kita semasa di alam kubur

Anda fikir, anda nilai. Bertindak sekarang sebelum terlambat!

Life is Great!!!

suhaila Great Eastern Takaful
0133422646 (available on whatsapp)
suhailas.getakaful@gmail.com

No comments:

Post a Comment